Antennsystem i världsklass
Intensa på Lidingö är generalagent för det tyska företaget Kathrein som är världsledande inom antennsystem och antennelektronik, ett samarbete som startade redan under 1950-talet.
Per Borisch driver med sin kollega Johannes Bergfelt företaget Intensa på Lidingö tillsammans med åtta anställda. Företaget grundades 1944 och verksamheten bestod då av import av frukt och grönt. På 1960-talet övergick man till att arbeta med antenner, kablar och annan elektronik, exempelvis antenner för mobiltelefoni, tv, radio, i master och på hustak. Intensa har försäljnings- och marknadsföringskontor både i Köpenhamn och Helsingfors.
- Vi sköter försäljning och marknadsföring av antenner i våra nordiska länder, berättar Per. De kunder vi har är till exempel teleoperatörer och de har inget eget lager, så vi ansvarar i princip för hela lager- och logistikbiten åt dem samtidigt som vi marknadsför produkterna.

Från början var verksamheten endast koncentrerad till Sverige, men för ett tiotal år sedan introducerades produkterna på den finländska marknaden och så småningom startades verksamheten i Danmark upp. Intensa har avtal med flera operatörer på den nordiska marknaden, men kunderna kan också vara småfirmor och olika installationsföretag i telekombranschen. Centrallagret finns på Lidingö men vissa transporter går direkt från Kathreins fabrik i Tyskland där all tillverkning sker.
- Banverket, som är en stor kund till oss, bygger ett eget GSM-nät för sin kommunikation mellan signaler, lok och informationstavlor, berättar Per vidare. Konkurrensen är tydlig i dagsläget. Det finns svenska och utländska tillverkare av liknande produkter, men Kathrein har överlägsen kvalitet. Bra produkter och att ha rätt organisation är givetvis viktigt och vi är alltid flexibla. Verksamheten ökar stadigt, det kommer nya tjänster och mobilsystemen byggs ut och om överallt.

- När man startar upp nya funktioner där man behöver någon form av kommunikation är det alltid billigare att köra ett trådlöst system än att börja dra kablar ut till var och en, som till exempel till fasta telefoner som man gjorde en gång i tiden, fortsätter Per. Folk vill ha rörligheten och det är både billigare och snabbare att bygga ut ett radionät istället för ett fast nät.
- Eventuellt är det aktuellt att anställa fler säljare till kontoret på Lidingö. Det händer mycket på marknaden och utvecklingen går snabbt framåt, allt blir enklare och enklare. Man kan göra mer saker med mobiltelefonen till exempel. Det är en intressant bransch att arbeta inom, avslutar Per.

AB Intensa

Bransch:
Elektronik

Telefon: 08-767 01 95


Email:
pelle@intensa.se

Hemsida:
www.intensa.se

Adress:
AB Intensa
Box 1253
18124 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN